HR-året

Varighed: 3-4 timer

Hvordan driver du HR-året i din virksomhed? Er dit arbejde med HR, som du gerne vil have det skal være, eller savner du rytme og struktur på dine aktiviteter.

I denne workshop får du lejlighed til at arbejde med, hvordan HR-året skal være i din virksomhed, og hvordan du vil have, at dine medarbejdere skal opleve HR-processerne.

Form: Du får gennem dialog helt konkrete værktøjer til planlægning af HR- og ledelsesarbejdet. Processen bliver dokumenteret og de første handlinger aftalt, så det er nemt at tage i brug. Måske vi når så langt, at vi kan tage fat på de første politikker og kommunikationen til dine medarbejdere.

Resultat: Du får skabt struktur og plan for dit arbejde med HR-aktiviteterne. Processen vil især hjælpe dig i forventningsafstemningen med medarbejderne.

Kontakt Jakob på telefon 31 31 37 31.